Om Sharq

Produktkatalog - Vägstål

SHARQEDGES STÅR FÖR PRODUKTER SOM FUNGERAR. 

VASS STÅLKVALITET OCH ETT BRETT SORTIMENT FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN. ETT KOMPLETT SYSTEM FÖR BÄSTA TOTALEKONOMI.

Olofsfors produktutveckling har alltid siktet inställt på att skapa helhetslösningar för entreprenören. SharqEdges är ett system av vägstål som bygger på flexibilitet, effektivitet och tillförlitlighet. Förarvänlig teknik som fungerar i alla lägen. Vass kvalitet som gör att du får ut mer av varje timme på vägen.

SNABB MONTERING, BRA PASSFORM
Vårt monteringssystem gör det möjligt att använda skären på alla typer av plogar och hyvlar. Montageplattan är bultad i hyvelbladet, plogskären är fastsatta med kil och kilbult, vilket ger snabba byten mellan olika skär. Det enda du behöver är en slägghammare.

  

SÄKRA VÄGAR SOMMAR SOM VINTER
Har Olofsfors vägstål gjort sitt på vintervägarna minskar behovet av salt och sand. Sommarvägarna blir utan tvättbräden och du kan vattna mindre. Vårt mål är säkra vägar över hela landet med hjälp av pålitliga leveranser av ett heltäckande vägstålssystem.

  

UTVECKLADE FÖR DIN KÖRTEKNIK
Våra konstruktörers motto är att skapa vägstål som möter förares körteknik och krav på små anliggningsytor. Det ger lågt bladtryck, maskinerna blir mer lättmanövrerade, bränsleförbrukningen minskar och vägstålets ekonomiska livslängd ökar.

KVALITET OCH KUNNANDE

Olofsfors traditioner har sitt ursprung för mer än 250 år tillbaka. Till tiden då Europa industrialiserades och de värdefulla norrländska resurserna skulle brukas. Kvalitet gav redan då stolthet åt smederna och järnbruket i Olofsfors. Idag har Olofsfors AB moderna elektriska ugnar, pressar och svetsautomater. Man har utrustning för varmformning, stansning, bockning och härdning. Olofsfors har välutbildade tekniker, kunnig och erfaren personal, specialister på stål och stållegeringar och framsynta konstruktörer. Olofsfors är marknadsledande inom slitstålsområdet i Sverige. Vi har ett nära samarbete med våra kvalitetsgodkända stålleverantörer och utvecklar våra produkter i takt med marknadens krav. Olofsfors använder ett kolmanganstål som genom en speciell metallurgisk behandling legerats med bor. Borstålet kan svetsas som konventionella höghållfasta konstruktionsstål. Olofsfors AB har resurser att satsa på utveckling.

 

P300™
Universalskär som är mycket bra för tuffa vintervägar med kompakt snö eller is. Självvässande, passar till nästan alla hyvlar och plogar. Ger en sträv yta med räfflor som håller kvar salt och sand, vilket förbättrar halkbekämpningsinsatsen.

 

ISRIVARSKÄR
Försök att hitta isen som inte våra isrivarskär klarar. De flesta skären finns i plant och kupat utförande. Skär med valsad egg ger bra avverkning på svallis och hårt isade vägbanor.

 

PLANA VÄGSTÅL
Plana Sharq skär har en ny unik stålkvalitet och härdprocess som ger ökad livslängd jämfört med OF500. Sharq och OF500 rekommenderas för användning på väghyvel och plogning av ojämnare vägar där höga krav ställs på stålets seghet och förmåga att hantera ojämnheter i vägen.

P300™ GUMMI
Universalskär för alla vintervägar – is, kompakterad snö, lös snö och slask. Skär lika effektivt som P300 Original men utan genomsläpp. Tystare än konventionella skär.