HÅRDMETALLSKÄR – FÖR SVARTA VÄGAR

Olofsfors hårdmetallskär är ett plogskär för svarta vägar. Det är utvecklat för lastbilsplogning av slask och ej kompakterad snö på jämna asfaltsvägar. Skäret har på grund av sin tjocklek ingen större skärande effekt men den tjockare skärytan och den mycket hårda inlödda hårdmetallen ger skäret mycket lång livslängd. Hårdmetallskären består i grunden av vanligt ohärdat stål i vilket hårdmetalltrapetsoider, wolframkarbid, har lötts in. Wolframkarbiden är hårdare än det allra hårdaste härdade slitstålet, men också väsentligt sprödare varför hårdmetallskären fungerar bäst på släta vägbanor.

Hårdmetallskär, Standard håldelning c/c 305 mm

Art. nr B. mm T. mm L. mm Vikt/st Anmärkning
920-451900 130 19/13 485 8,00 Topphålade, ej vändbara
920-461810 127 13 605 9,10 Topphålade, ej vändbara
920-461840 127 13 792 13,00 Topphålade, ej vändbara
920-461820 127 13 915 15,25 Topphålade, ej vändbara
920-461830 127 13 1220 20,00 Topphålade, ej vändbara

 

 Hårdmetallskär, Tandat

Art. nr B. mm T. mm L. mm Vikt/st
 920-461850  127 13 610  9
 920-461860  127 13 915   13
 920-461870  127 13  1220  18