HMS 3000™ OCH STIFT

  • SOLID DESIGN OCH
    MYCKET HÅRD – MAXIMAL
    LIVSLÄNGD.
  • VINKELVARIANTER FÖR
    ALLA BEHOV – VÄGHYVLAR
    OCH UNDERBETT.

 

Olofsfors unika helt solida stifthållarplatta för hårdmetallstift. Mycket god rotation på stiften och hög hårdhet i plattan ger lång livslängd på både stiften och stifthållarplattan. HMS 3000 är också designad för maximalt stöd mot montageplattan vilket minskar belastningen på bultarna. HMS 3000 finns i vinklar för att passa alla väghyvlar och underbett, även underbett utan tilltfunktion.

HMS 3000, hållare
Hårdmetallstift monterade på en hållarplatta (adapter), vilken sedan i sin tur monteras på hyvelns montageplatta.

Art. nr L. mm Vikt/st Anmärkning
122-156070 605 13,22 25° (2 FOT)
122-156071 915 19,83 25° (3 FOT)
122-156072 1220 26,46 25° (4 FOT)
       
122-158003 456 10,18 37° UTSKJUT
122-158004 605 13,59 37° (2 FOT)
122-158002 915 20,39 37° (3 FOT)
122-158005 1220 27,21 37° (4 FOT)

Sandvik hårdmetallstift

Med fyrkantbricka. Släpper in mindre smuts i hållaren vilket ger bättre rotation och längre livslängd både på stiften och hållaren. Det ryms 8 stift per fot, dvs 96 stift på ett 12 fots hyvelblad, 104 på ett 13 fots hyvelblad. Viktigt för stiftens livslängd är att de hela tiden kan rotera. Smörj stiftens hållare med tunt rostskyddsmedel vid garagering. Förvara plattorna om möjligt inomhus. Använd rätt skärvinkel, dvs så stor del som möjligt av hårdmetallen skall ligga an mot marken. Undvik att köra med tvärställt blad. 50 st per förpackning.

Stift med standardlåsning

Art. nr       Vikt/st
920-450396 SPETSIG MED KRAGE  MED BRICKA  0,27
920-450395 TRUBBIG MED KRAGE   MED BRICKA   0,27

 

Stift med klips-låsning (för underbett)

Art. nr       Vikt/st
920-450403 SPETSIG  UTAN KRAGE CLIPS, VÅRTA 0,22