P300™ GUMMERADE

 

 

 • ETT BRA VAL FÖR ALLA PLOGAR
  PÅ OSALTADE VÄGAR.
 • TANDAT MEN UTAN GENOMSLÄPP.
 • HÅLLER KOMPAKTION OCH IS
  PÅ EN LÅG NIVÅ.
 • HÖJER TRAFIKSÄKERHETEN PÅ VÄGEN.
 • MINSKAR KOSTNADERNA FÖR SAND
  OCH SALT.
 • MAXIMALT STÅLUTNYTTJANDE.
 • OPTIMAL TOTALEKONOMI.

P300™ Gummi är ett skärande vägstål för alla typer av plogar, underbett och väghyvlar. Stålet är i grunden ett P300 vars hål vulkaniserats med gummi för att stoppa genomsläpp av snö och is. I övrigt har P300 Gummi exakt samma egenskaper som P300. Det skapar på samma sätt ränder i is och snökompaktion som håller sand och salt kvar på vägen längre tid och ökar friktionen och säkerheten. Vid snöfall med lätt snö och samtidigt behov av avjämning är P300 Gummi extremt effektivt och kan minska antalet nödvändiga körningar. P300 Gummi är optimalt för både plog och hyvel. Avjämningen går lätt, kompaktionen av snö och is kan hållas på en konstant låg nivå, det rensar lika bra som plana stål, kostnaderna för sand och salt minskar, säkerheten ökar, totalekonomin blir bättre. 

P300™ Gummi finns i två utföranden, P300 Classic Gummi och nya Sharq P300 Gummi. Sharq P300 har en ny unik stålkvalitet och härdprocess som ger ökad livslängd jämfört med P300 Classic.

Sharq P300™ GUMMI, c/c 305 mm
Gummibelagd P300™ för mindre genomsläpp. Effektivt på alla underlag. Reducerar ljudnivån. 10 st per bunt.

Art. nr B. mm T. mm L. mm Vikt/st Anmärkning
122-479383 180 9  455 4,00   
122-354355 180 9  792 7,00   
122-354134 180 9  915 7,40   
122-484584 180 9  991 8,00   
122-461264 180 9  1220 11,10   
           
122-454441 240 10 692 8,40  
122-454401 240 10 792 9,60  
122-454411 240 10 915 11,05  
122-454421 240 10 1220 14,73  
122-454431 240 10 1525 20,60 HOLMS A= 38 MM

  

  

P300™ Gummi Ändbockat

Art. nr B. mm T. mm L. mm Vikt/st Anmärkning          
122-468043 180 9 970 9,70  (915)
           
122-470902 240 10 863 11,55 (792)
122-460762 240 10 995 13,62 (915)
122-460774 240 10 1270 16,81 (1220)