KIL OCH KILBULT

  

 

 

Till de flesta skär bör Olofsfors snabbmonteringssystem användas. Fördelarna med snabbmonteringssystemet är att man snabbt kan byta till nya skär eller vända på befintliga för ytterligare nötning. 

Skären är tillverkade av borlegerat kolmangansstål som uppnår en hårdhet på ca 500 Brinell efter härdning. 

För att kunna använda våra olika skär och skärtjocklekar bör rätt kombination av kil, kilbult och skär användas. Till vänster visas en tabell över vilka kil och kilbultar som används till respektive ståltjocklek.

              Kilbult 47                      Kilbult 53 special              Kilbult 53

   

Kilbult 47
Försänkt montageplatta

Kilbult 53
Ej försänkt montageplatta

 

 

 

 

* Kilbult 53 mm Special med lång slits måste användas